Tubi in Tefzel, diametro interno 0,40 x diametro esterno 0,060 o A METRO

Tubi in Tefzel, diametro interno 0,40 x diametro esterno 0,060 o A METRO
Codice articolo: 41300L
EUR Prezzo: Contatti

Tubi in Tefzel, diametro interno 0,40 x diametro esterno 0,06. Utilizzati in QC8500. Da ordinare a metro (Lachat).